Reklamácie

Postup pri reklamácii

Postup pri reklamácii

Vieme, že toto je tá menej príjemná časť užívania Vášho produktu a preto sme pre Vás pripravili túto stránku, na ktorej nájdete všetky informácie pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie.

Tento postup sa vzťahuje na kupujúceho, ktorý je v zmysle všeobecných obchodných podmienok spotrebiteľom.

1. Krok – Kontakt nás s Vašim problémom

V prípade situácie, že máte problém s našim produktom kontaktujte nás na info@fancypresents.sk a následne Váš problém posúdime a obdržíte naše vyjadrenie.

Aké doklady potrebujem na uplatnenie reklamácie?

 • Akýkoľvek doklad, ktorý potvrdzuje, že tovar bol zakúpený u nás a je v záručnej dobe. Môže to byť daňový doklad o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný; dodací list, potvrdenie objednávky a pod.
 • záručný list (ak je povinný)
 • detailný popis závady

2. krok – Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie

Podľa zákona má servis na posúdenie a opravu výrobku 30 kalendárnych dní.V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlite, ktoré Vám obratom navrhne riešenie.

3. krok – Riešenie Vašej reklamácie, ak sa vo výbere nenachádza Vami požadovaný produkt

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Pošlite e-mail na mailovú adresu: fancyzebra@fancyzebra.com, kde uvediete:
  • typ výrobku
  • označenie výrobku (názov)
  • číslo predajného dokladu
  • popis závady
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
 3. Pošlite produkt na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.
 4. Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia, ktoré sú uvedené v obchodných podmienkach.